Ylijännitesuojalaite (SPD) on osa sähköasennuksen suojausjärjestelmää. Se kytkeytyy niiden kuormien virtapiiriin, joita sen on tarkoitus suojata rinnakkain. SPD tunnetaan myös salamansuojalaitteena.

Jos ylijännitevirtaa tai -jännitettä syntyy yllättäen sähkö- tai tietoliikennepiiriin ulkoisen häiriön vuoksi, ylijännitesuoja johtaa shuntin virrassa hyvin lyhyessä ajassa, jolloin vältytään ylijännitteen vaurioitumiselta muihin laitteisiin. piirijärjestelmä.